Çevirmenler Meclisi

Çevirmenler Meclisi, halkların ortak demokrasi ve barış mücadelesine sözlü ve yazılı çeviri faaliyetleriyle destek sunan profesyonel ve gönüllü çevirmenlerin birliğidir.

Çevirmenler Meclisi üyeleri farklı ülkelerde yaşamakla birlikte, meclis toplantıları halihazırda İstanbul, Kadıköy'de düzenlenmektedir.


Tanım ve Amaçlar

Çevirmenler Meclisi, halkların ortak demokrasi ve barış mücadelesi dâhilindeki siyasal partiler, kurum ve kuruluşlar, halk meclisleri, gazete ve dergiler gibi yapıları, gönüllü dayanışma temelinde, sözlü ve yazılı çeviri faaliyetleriyle destekler.

Yapılara sağladığı desteğin yanı sıra demokratik konfederalizm, toplumsal ekoloji, toplumsal cinsiyet, komünal ekonomik üretim ve dayanışma modelleri, çatışma çözümleri ve toplumsal barış gibi alanlarda yazılmış metinlerin çeviri, düzeltme ve yayına hazırlama çalışmalarını yapar.

Halklar arası ilişki ve temaslarda sözlü ve yazılı çeviri faaliyetiyle iletişimin sağlanması amacıyla çalışır.

Çevirmenlerin çalışma koşullarına dair mevcut sorunlara çevirmenler tarafından çözüm üretilmesini ve bu sorunlar karşısında emek mücadelesinin ve alternatif çözüm modellerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmayı amaçlar.

Çalışma Şekli ve İlkeleri

Çevirmenler Meclisi, destek sunduğu her yapı için meclis ile arasındaki iletişimi sağlamakla görevli, gönüllü bir koordinatör belirler. Bu koordinatörlerin meclise sunduğu kaynak metinler, yeter sayıda meclis üyesinin onayı üzerine en az 3 kişilik bir ekip tarafından çeviri, düzeltme, son okuma aşamalarından geçer. Bu sayede hatasız, etkili, amacına uygun, hedef dilin incelikleriyle ve ırkçı, milliyetçi, militarist ve cinsiyetçi ifadelerden arınmış hâliyle kullanıldığı çeviriler sağlanır.

Çeviri, düzeltme ve son okuma çalışmalarında görev alan üyeler, koordinatör tarafından aksi yönde bir aciliyet belirtilmedikçe, görev almalarını takip eden 2 gün içerisinde çalışmalarını tamamlayarak koordinatöre gönderir. İki gün içerisinde çalışmanın tamamlanmasının mümkün olmadığı hâllerde ikinci günün sonunda 1 günlük ek süre alınabilir ya da metin iade edilerek görev geri verilebilir.

Tüm meclis üyeleri belirlenen bu görev ve rolleri dönüşümlü olarak üstlenir.

Çevirmenler Meclisi, çalışmalarında ihtiyaç duyduğu zamanlarda ve sıklıkta gündemli toplantılar alır, ihtiyaç duyulan konularda çalışmalar yapmak üzere geçici veya kalıcı komisyonlar ve çalışma grupları oluşturur, eğitim çalışmaları ve etkinlikler düzenler.

Desteklediğimiz Kurumlar
Barış Bloku Demokratik Modernite Halkların Demoktratik Kongresi Halkların Demoktratik Partisi Jineoloji Özgürlükçü Demokrasi Reporters Sans Frontieres Trise
Katılım

Çevirmenler Meclisi gönüllü katılıma açıktır.

Çevirmenler Meclisine katılmak için aşağıdaki formu doldurmanızı rica ederiz.


KATILIM FORMU